Πληροφορίες για τους Αναγνώστες

18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες να εγγραφούν ώστε να ενημερώνονται για τις εργασίες που υποβάλλονται στο συνέδριο. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα "Σχετικά με το συνέδριο" για τις σχετικές πολιτικές του συνεδρίου.
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.