Αναζήτηση

Αναζήτηση σε κατηγορίες

 

Ημερομηνία

 
Από
Μέχρι

Όροι Ευρετηρίασης

 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιέχουν τους όρους αναζήτησης όπως ακριβώς εισάγονται
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (π.χ. ο όρος AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον όρο OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές; π.χ., Ανοικτή Πρόσβαση OR Ψηφιακά Τεκμήρια
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ., αρχείο ((περιοδικό OR συνέδριο) NOT διατριβή)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση, π.χ., "open access publishing"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του όρου NOT; π.χ. online -politics or online NOT politics
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ., ψηφι* τεκμήρια θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "ψηφιακά" ή "ψηφιοποιημένα"18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.