Σάρωση Ευρευτηρίου Τίτλων


18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 • 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

  Φεβρουάριος 5, 2013 – Φεβρουάριος 6, 2013
 • 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

  Νοέμβριος 5, 2009 – Νοέμβριος 6, 2009

  Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης στην δύσκολη φετινή συγκυρία για τις ελληνικές βιβλιοθήκες, αναλαμβάνει την ευθύνη της  συνέχισης του θεσμού του Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με τη διοργάνωση του 18ου συνεδρίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2009.

  Κεντρικό θέμα του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι "Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση".

  Δεδομένων των συνθηκών μέσα στις οποίες διοργανώνεται το φετινό συνέδριο, η διάρθρωση του αλλάζει υιοθετώντας μια υβριδική δομή, με

  • ενότητες προσκεκλημένων ομιλητών και συνεδρίες συζήτησης
  • περιορισμένο αριθμό αξιολογημένων εργασιών της κοινότητας
  • εξειδικευμένα tutorials
  • τη διοργάνωση έκθεσης προϊόντων και τεχνολογιών στον χώρο των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.