23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Φεβρουάριος 5, 2013 – Φεβρουάριος 6, 2013


Ανακοινώσεις

 
Δεν έχουν δημοσιευτεί άλλες ανακοινώσεις.
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Εικόνα Επικεφαλίδας Αρχικής Σελίδας Συνεδρίου

Πληροφορίες Συνεδρίου
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.