Επικοινωνία με το 18ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Panos Georgiou
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: panos@lis.upatras.gr

Υποστήριξη

vassilis Barkayannis
Τηλέφωνο: 2610969631
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: barkayannis@lis.upatras.gr
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.