Εγγραφή

Registration Contact

Fiori Papadatou
Τηλέφωνο: +30 2610 969628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: fiori@lis.upatras.gr

Το κόστος της συμμετοχής στο συνέδριο, από το οποίο απαλλάσσονται οι ομιλητές, είναι 30,00 € και περιλαμβάνει:
  • παρακολούθηση του συνεδρίου (5 & 6/11/2009)
  • Υλικό του συνεδρίου
  • Διαλείμματα καφέ
  • Γεύματα
Η συμμετοχή στα tutorials είναι ανεξάρτητη από την συμμετοχή στο κυρίως πρόγραμμα του συνεδρίου και κοστίζει 20,00 €. Η πληρωμή του συνολικού ποσού συμμετοχής στο συνέδριο ή/και σε κάποιο tutorial θα γίνεται επιτόπου με την εγγραφή σας στο συνέδριο.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσετε εγκαίρως ότι δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στο συνέδριο ή/και στο Tutorial όπου έχετε δηλώσει συμμετοχή θα σας παρακαλούσαμε να ενημερώσετε άμεσα την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου ώστε είτε να ελευθερωθεί η θέση για κάποιον άλλον ενδιαφερόμενο είτε να προτείνετε την αντικατάστασή σας από έναν άλλο συνάδελφο του Ιδρύματός σας.


Τύποι εγγραφής

 
Registration type Access Available From Available Until Access Expires Cost
 
Εγγραφή στο Συνέδριο
<span style="font-size: small;"><span style="font-size: 11px; white-space: pre;">&Pi;&epsilon;&rho;&iota;&lambda;&alpha;&mu;&beta;ά&nu;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;ύ&theta;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;ί&omicron;&upsilon; 5 &amp; 6/11/2009.</span></span>
Online and Physical 2009-07-14 2009-11-05 30,00 (EUR)
 
Εγγραφή στο Συνέδριο + Συμμετοχή στο Tutorial 1
<div>&Pi;&epsilon;&rho;&iota;&lambda;&alpha;&mu;&beta;ά&nu;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;ύ&theta;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;ί&omicron;&upsilon; 5 &amp; 6/11/2009 &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;ή &sigma;&tau;&omicron; Tutorial 1: Open Journal Systems&nbsp;</div><div>and related PKP e-publishing tools &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 4/11/2009.</div>
Online and Physical 2009-07-15 2009-11-05 50,00 (EUR)
 
Εγγραφή στο Συνέδριο + Συμμετοχή στο Tutorial 2
<div>&Omicron;&iota; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;έ&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron;&nbsp;Tutorial 2 έ&kappa;&lambda;&epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&nu; &kappa;&alpha;&theta;ώ&sigmaf; έ&chi;&epsilon;&iota; ή&delta;&eta; &upsilon;&pi;&epsilon;&rho;&kappa;&alpha;&lambda;&upsilon;&phi;&theta;&epsilon;ί &omicron; &mu;έ&gamma;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; &alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;ό&sigmaf; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&epsilon;&chi;ό&nu;&tau;&omega;&nu;.&nbsp;</div><div>&Sigma;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&upsilon;&chi;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&tau;&omicron;ύ&mu;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &epsilon;&nu;&delta;&iota;&alpha;&phi;έ&rho;&omicron;&nu; &sigma;&alpha;&sigmaf;.</div><div><br /></div><!--<div>&Pi;&epsilon;&rho;&iota;&lambda;&alpha;&mu;&beta;ά&nu;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;ύ&theta;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&delta;&rho;ί&omicron;&upsilon; 5 &amp; 6/11/2009 &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;ή &sigma;&tau;&omicron; Tutorial 2: &Omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;έ&nu;&alpha; &Sigma;&upsilon;&sigma;&tau;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &Delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;ί&rho;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf; &Eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;ώ&nu; &Pi;&eta;&gamma;ώ&nu; &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;ό&rho;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;&nbsp;&sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 4/11/2009.</div>-->
Online and Physical 2009-07-15 2009-10-12 50,00 (EUR)
 
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
<span style="white-space: pre;"> </span>
Online 2009-08-26 2009-11-05 0,00 (EUR)
 
Ομιλητές
Online 2009-08-26 2009-11-26 0,00 (EUR)
 
Ομιλητές + Συμμετοχή στο Tutorial 1
<div>&Sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;ή &sigma;&tau;&omicron; &sigma;&upsilon;&nu;έ&delta;&rho;&iota;&omicron; &omega;&sigmaf; &omicron;&mu;&iota;&lambda;&eta;&tau;ή&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;ή &sigma;&tau;&omicron; Tutorial 1: Open Journal Systems&nbsp;and related PKP e-publishing tools&nbsp;&sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 4/11/2009.</div>
Online 2009-08-26 2009-11-05 20,00 (EUR)
 
Ομιλητές + Συμμετοχή στο Tutorial 2
<div>&Omicron;&iota; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;έ&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron;&nbsp;Tutorial 2 έ&kappa;&lambda;&epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&nu; &kappa;&alpha;&theta;ώ&sigmaf; έ&chi;&epsilon;&iota; ή&delta;&eta; &upsilon;&pi;&epsilon;&rho;&kappa;&alpha;&lambda;&upsilon;&phi;&theta;&epsilon;ί &omicron; &mu;έ&gamma;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; &alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;ό&sigmaf; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&epsilon;&chi;ό&nu;&tau;&omega;&nu;.&nbsp;</div><div>&Sigma;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&upsilon;&chi;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&tau;&omicron;ύ&mu;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &epsilon;&nu;&delta;&iota;&alpha;&phi;έ&rho;&omicron;&nu; &sigma;&alpha;&sigmaf;.</div><div><br /></div> <!--<div>&nbsp;&Sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;ή &sigma;&tau;&omicron; &sigma;&upsilon;&nu;έ&delta;&rho;&iota;&omicron; &omega;&sigmaf; &omicron;&mu;&iota;&lambda;&eta;&tau;ή&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;ή &sigma;&tau;&omicron; Tutorial 2: &Omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&lambda;&eta;&rho;&omega;&mu;έ&nu;&alpha; &Sigma;&upsilon;&sigma;&tau;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &Delta;&iota;&alpha;&chi;&epsilon;ί&rho;&iota;&sigma;&eta;&sigmaf;&nbsp;&Eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;ώ&nu; &Pi;&eta;&gamma;ώ&nu; &Pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;ό&rho;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 4/11/2009.</div>-->
Online 2009-08-27 2009-10-12 20,00 (EUR)
 
Εκθέτες
Online and Physical 2009-08-27 2009-11-05 0,00 (EUR)
 
Εκθέτες/Μεγάλοι Χορηγοί
Online 2009-08-27 2009-11-05 0,00 (EUR)
 
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.