Στατιστικά

Έτος

<< 2017 >>

Εγγραφές:
  Εγγραφή στο Συνέδριο: 141 (0 new)
  Εγγραφή στο Συνέδριο + Συμμετοχή στο Tutorial 1: 8 (0 new)
  Εγγραφή στο Συνέδριο + Συμμετοχή στο Tutorial 2: 24 (0 new)
  Οργανωτική Επιτροπή: 23 (0 new)
  Προσκεκλημένοι Ομιλητές: 12 (0 new)
  Ομιλητές: 10 (0 new)
  Ομιλητές + Συμμετοχή στο Tutorial 1: 9 (0 new)
  Ομιλητές + Συμμετοχή στο Tutorial 2: 3 (0 new)
  Εκθέτες: 26 (0 new)
  Εκθέτες/Μεγάλοι Χορηγοί: 16 (0 new)18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.