Υποβολή Εργασιών

Online Υποβολή Εργασιών

Έχετε ήδη Όνομα Χρήστη και Κωδικό για το 18ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών?
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε Όνομα Χρήστη και Κωδικό?
Εγγραφείτε

Για να υποβάλετε τις εργασίες σας online και για να ελέγξετε την κατάσταση των εργασιών που έχετε υποβάλει απαιτείται εγγραφή και σύνδεση.

 

Έλεγχος Υποβολής

  1. Η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί παράλληλα σε κάποιο άλλο συνέδριο. Τυχόν διευκρινίσεις προς τους επιμελητές μπορείτε να δώσετε μέσα από τα "Σχόλια".
  2. Το υποβληθέν αρχείο είναι σε μορφή Microsoft Word, RTF, ή Open Office Writer.
  3. Το κείμενο της εργασίας έχει συνταχθεί και διαμορφωθεί σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο.
 

Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι συγγραφείς που επιθυμούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα πρέπει να συμφωνούν με τους παρακάτω όρους:
1) Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα της εργασίας τους, ενώ επιτρέπουν στην Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου να τοποθετήσει την εργασία τους στον δικτυακό τόπο του κάτω από την ισχύ της άδειας Creative Commons Attribution License, η οποία επιτρέπει σε τρίτους την ελεύθερη πρόσβαση, χρήση και διαμοιρασμό του έργου τους, με απαραίτητη την αναφορά της συγγραφής της και της αρχικής παρουσίασης στο παρόν συνέδριο.
2) Οι συγγραφείς μπορούν να παραβλέψουν όρους της CC άδειας και να υιοθετήσουν αυτόνομες, πρόσθετες συμβατικές διατάξεις για τη μη-αποκλειστική διανομή και επακόλουθη δημοσίευση της εργασίας αυτής (π.χ. δημοσίευση μιας αναθεωρημένης έκδοσης σε ένα περιοδικό, κατάθεση σε ένα ιδρυματικό αποθετήριο ή δημοσίευση σε ένα βιβλίο) με την αναγνώριση της αρχικής παρουσίασης στο παρόν συνέδριο.
3) Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να καταθέτουν την εργασία τους και σε άλλα συστήματα, όπως ιδρυματικά αποθετήρια ή προσωπικές ιστοσελίδες σε οποιοδήποτε χρόνικο σημείο πριν ή μετά το συνέδριο.

 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.