Διοργάνωση Tutorials


Στα πλαίσια του φετινού συνεδρίου θα διεξαχθούν δύο (2) διδακτικές ενότητες (tutorials) επάνω σε πρακτικά ζητήματα που άπτονται της θεματολογίας του συνεδρίου.

Tutorial 1: Open Journal Systems and related PKP e-publishing tools

Tutorial 2: Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης


Η συμμετοχή σε κάθε ενότητα από τα παραπάνω tutorial είναι ανεξάρτητη από την συμμετοχή στο κυρίως πρόγραμμα του συνεδρίου και κοστίζει 20,00 €.

Τα tutorials θα διεξαχθούν το απόγευμα της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου 2009, 16:00-19:00 στους χώρους της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Σημειώνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η εγγραφή στην ενότητα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε γίνεται με την χρήση της φόρμας εγγραφής στο συνέδριο.
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.