Έναρξη Εγγραφών

Οι εγγραφές για την συμμετοχή στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και τις διδακτικές ενότητες (tutorials) ξεκίνησαν.

Το κόστος της συμμετοχής στο συνέδριο, από το οποίο απαλλάσσονται οι ομιλητές, είναι 30,00 € και περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση του συνεδρίου (5 & 6/11/2009)
Υλικό του συνεδρίου
Διαλείμματα καφέ
Γεύματα

Η συμμετοχή στα tutorials είναι ανεξάρτητη από την συμμετοχή στο κυρίως πρόγραμμα του συνεδρίου και κοστίζει 20,00 €. Η πληρωμή του συνολικού ποσού συμμετοχής στο συνέδριο ή/και σε κάποιο tutorial θα γίνεται επιτόπου με την εγγραφή σας στο συνέδριο.

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.