Προηγούμενα Συνέδρια

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1992 

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Πανεπιστήμιο Πατρών, 1993

3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Πανεπιστημιακες Βιβλιοθήκες : Θεσμικο πλαίσιο: ρόλος και συμβολή τους στην Εκπαίδευση
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1994

4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1995

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η ιεροτελεστία διάδοσης της γνώσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4-6/11/1996

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 
Οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5-7/11/1997

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Οργάνωση & Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ψηφιακή Εποχή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4-6/11/1998

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 
Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ως Εκπαιδευτική και Ερευνητική Μονάδα στην 3η Χιλιετία
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 20-22/10/1999

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική Διαδικασία
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 18-20/12/2000

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Το Μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 15-17/10/2001

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ανοικτής και Συνεχούς Πρόσβασης
Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 6-8/11/2002

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τα Όρια...
Τ.Ε.Ι Σερρών, 12-14/11/2003

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Μετα-Βιβλιοθήκες - Οι Βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: Προς μια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων
Iόνιο Πανεπιστήμιο, 13-15/10/2004

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Διαχείριση της Γνώσης. Ο Παγκόσμιος Ιστός και οι Μονάδες πληροφόρησης
ΑΤΕΙ Αθηνών, 1-3/12/2004

15o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών: Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον
Πανεπιστήμιο Πατρών, 1-3/11/2006

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής και της μελλοντικής βιβλιοθήκης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3/10/2007

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 24-26/09/2008

 
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.