OCS, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Μέγεθος Χαρακτήρων:  Small  Medium  Large

Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών

Τελευταία αλλαγή: 2009-11-20
Πλήρες Κείμενο: Πρακτικά Συνεδρίου