Χρονοδιάγραμμα Συνεδρίου

Συνέδριο

Πρώτη ημέρα του συνεδρίου Νοέμβριος 5, 2009
Τελευταία ημέρα του συνεδρίου Νοέμβριος 6, 2009

Website

Go Live (as a Current Conference) Ιούνιος 5, 2009
Move to Conference Archive Δεκέμβριος 11, 2011

Υποβολές

Έναρξη εγγραφών εισηγητών Ιούνιος 11, 2009
Λήξη εγγραφών εισηγητών Αύγουστος 10, 2009
Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής εισηγήσεων Ιούνιος 11, 2009
Έναρξη υποβολής εισηγήσεων Ιούνιος 11, 2009
Λήξη υποβολής εισηγήσεων Αύγουστος 7, 2009

Αξιολόγηση εισηγήσεων

Έναρξη εγγραφών αξιολογητών Ιούνιος 11, 2009
Λήξη εγγραφών αξιολογητών Ιούλιος 31, 2009

Δημοσιεύση στον Ιστότοπο

Ιούνιος 11, 2009
Ιούνιος 11, 200918ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.