Παρακολούθηση Πολιτικής

Πρακτικά Συνεδρίου

Συντονιστές
  • Giannis Tsakonas
  • Παναγιώτης Γεωργίου
Unchecked Open Submissions Checked Peer Reviewed18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.