Λεπτομέρειες για τους Συγγραφείς

Ανδρέου, Ανδρέας Κ., Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Cyprus
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.