Λεπτομέρειες για τους Συγγραφείς

Tοράκη, Κατερίνα, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0.